One stop service

One stop service for the opening of Thai restaurant in Japan.

ซัพพอร์ตการเปิดร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นอย่างครบวงจร!

inbound_h

Wanna open your Thai restaurant in Tokyo, Osaka or the other city in Japan??

อยากไปเปิดร้านอาหารไทยที่โตเกียว โอซาก้า หรือเมืองใหญ่ ๆ ในญี่ปุ่นไหมครับ??

We are GF CAPITAL(THALAND) CO.,LTD ,the affiliated Company of G-FACTORY in Japan. G-FACTORY is a consulting firm in Japan providing full support service to restaurant owner in Tokyo and Osaka. Our service is included matching franchise partner or joint venture company, supporting for Company registration, opening the store, applying VISA, arranging for accounting and other support during the operating.

GF CAPITAL (THALAND) CO.,LTD. เป็นบริษัทในเครือ G-FACTORY ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง G-FACTORY เป็นบริษัทที่ช่วยเหลือและ ซัพพอร์ตการเปิดร้านอาหาร ร้านค้าในย่านกลางโตเกียวและโอซาก้าเป็นหลัก โดยช่วยเหลือในการจัดหาแฟรนไชส์พาร์ทเนอร์หรือ ผู้ร่วมทุน จัดตั้งบริษัท เปิดร้าน ทำวีซ่า งานบัญชี สนับสนุนอย่างครบวงจรจนถึงช่วงดำเนินกิจการ

 • ①Matching the best Partner①จัดหาพาร์ทเนอร์

  We help you finding the appropriate joint venture company or franchise partner for your business through G-FACTORY’s connection. Or you can also open and operate independently by yourself.

  จัดหาพาร์ทเนอร์ผู้ร่วมทุน แฟรนไชส์พาร์ทเนอร์ ผู้ที่จะมาร่วมกิจการกับท่านโดยผ่านเครือข่ายของ G-Factory
  และแน่นอนว่าในรูปแบบการเปิดร้านแบบบริหารจัดการเองก็สามารถทำได้เช่นกัน

 • ②Company Registration②จัดตั้งบริษัท

  Support you to register the company in the business area proper to your company’s objective.

  ลงทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยให้เข้ากับวัตถุประสงค์และแนวทางในอนาคตของท่าน

 • ③Opening the store③การเปิดร้าน

  No matter where you want to locate your store ;next to the street, in a big department store or an area next to the railway station; we will find the best location for you.

  ไม่ว่าจะเป็นร้านติดถนน ในห้างสรรพสินค้า
  ทำเลร้านติดกับสถานี เราจะหาที่ที่เหมาะและเอื้อประโยชน์กับร้านท่านให้มากที่สุด

 • ④Applying for VISA④ยื่นขอวีซ่า

  We will help you apply for Certificate of Eligibility – COE and VISA in order to make you work in Japan legally.(Reserved for the customer using our opening support only)

  ช่วยเหลือเรื่องใบรับรองสถานภาพการพำนักและขอวีซ่า (งดให้บริการงานขอวีซ่าเพียงอย่างเดียว ช่วยเหลือในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการซัพพอร์ตเปิดร้านเท่านั้น)

 • ⑤Financing⑤ช่วยเหลือเรื่องเงินทุนเปิดร้าน

  We provide credit for the company in order to help you manage the company’s liquidity. Such as, shop’s construction credit or Kitchen equipment leasing service.(Required guarantor in Japan)

  ช่วยเหลือเรื่องเงินลงทุนในการเปิดร้าน เช่น ให้ผ่อนชำระค่าก่อสร้างร้านหรือ ให้สินเชื่ออุปกรณ์เครื่องครัว
  (จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันที่ญี่ปุ่น)

 • ⑥The other management⑥ช่วยเหลืองานด้านการจัดการอื่นๆ

  We help you manage the other necessary matter such as, social insurance, accounting, tax.(We will introduce expert experienced company to you.)

  ประกันสังคม บัญชี ภาษี ช่วยเหลืองานบริหารจัดการด้านประกันสังคม บัญชี ภาษีของแต่ละเดือน
  (บริษัทจะแนะนำบริษัทบัญชีที่มากประสบการณ์ให้แก่ท่าน)

G–FACTORY CO.,LTD ,since 2003 joined in Tokyo Stock Exchange in 2016, is a consulting firm especially for the shop and retail owner such as restaurant and beauty salon in Japan. We support the customer manage their business smoothly in all management process such as finding the location, negotiating with interior design company, expanding branch to ASEAN and also supporting Partner matching.

G – FACTORY CO.,LTD คือบริษัทที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจสำหรับลูกค้า
ที่ต้องการดำเนินธุรกิจการบริการในรูปแบบหน้าร้านต่าง ๆ เช่น ร้านอาหารหรือร้านเสริมความงามภายในประเทศญี่ปุ่น
บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2003 เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินกิจการของบริษัทภายในประเทศญี่ปุ่นแบบครบวงจร เช่น บริการจัดหาพื้นที่ตั้งร้าน
บริการเจรจาต่อรองบริษัทตกแต่งภายใน การเปิดร้านสาขาในต่างประเทศเช่นแถบอาเซียน
โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2016 บริษัท G – FACTORY ก็ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange) อย่างเป็นทางการ

Company Name G-FACTORY CO.,LTD.
Representative President Masayuki Katahira
Head Office Shinjuku Center 34th FL. 25-1 Nishi-Shinjuku 1 cho-me, Shinjuku, Tokyo 163-0634 Japan
Telephone Number +81-(0)3-5325-6868
Established 20th May 2003
Capital JPY 378,470,120 (as of 11th May 2017)
Sales Amount JPY 2,099 million (as of December 2015)
JPY 2,579 million (as of December 2016)
JPY 3,019 million (Estimate as of 2017)
Operating Profit JPY 275 million (as of December 2015)
JPY 447 million (as of December 2016)
JPY 500 million (Estimate as of 2017)
URL http://g-fac.jp/
Information info@g-fac.jp